Vår kjernevirksomhet er bearbeiding av metaller. Med lang erfaring, høy kompetanse og topp moderne- og avanserte maskiner, er VMV Production AS en solid aktør på markedet. Vi tilbyr tjenester fra «tanke», engineering  til ferdig produkt.

VMV Production AS ble stiftet i februar 2019 av Leif Helge Matnisdal, Bjørn Aage Vold og Odd-Arild Vold. Alle med felles interesse for faget og høy kompetanse, samt lang erfaring i markedet.

Vi er lokalisert i Rogaland fylke. På Jæren, nærmere bestemt på Vigrestad.